dinsdag 4 december 2018

Erger dan een verdorven crimineel

Zo er dieven, zo er nachtrovers tot u gekomen waren (hoe zijt gij uitgeroeid!),
zouden zij niet gestolen hebben zoveel hun genoeg ware?
Zo er wijnlezers tot u gekomen waren, zouden zij niet een nalezing hebben overgelaten?
Obadja : 5Het is toch wel treurig als je gedrag wordt gespiegeld aan den topcrimineel en dat jij, als verbondskind, er dan nóg slechter vanaf komt! God gebruikt, om Ezau een spiegel voor te houden, twee beelden: de dief en de druivenplukker. Het ene beeld voor Ezau's daden; het andere voor Ezau's straf.

Ezau's daden

"Luister, Edom, een dief is een crimineel. Maar een goede dief houdt rekening met zijn collega's en laat, wanneer hij steelt, nog iets liggen voor wie na hem komt." Het is een krankzinnig beeld dat God hier bij monde van Obadja gebruikt. Hij vergelijkt Edom met een topcrimineel die nog meer 'fatsoen' in zijn lijf heeft dan Edom!
Er zijn inderdaad rovers gekomen, zo blijkt uit deze tekst. Wellicht dus heeft Edom het zelf meegemaakt, wat God hier beschrijft. Maar… zouden die dieven niet 'gewoon' alleen meenemen, zoveel als het hen genoeg leek? Dus ook dieven kennen het woord 'genoeg'. Ik weet niet of dat beeld tegenwoordig nog opgaat. Vanwege alarmsystemen moeten inbrekers snel handelen en grissen tot op de grens van het risico om gepakt te worden. Maar soms zie je bij Opsporing Verzocht inbrekers die met een ijzige kalmte hun slag slaan, alsof ze alle tijd hebben en alsof er geen gevaar bestaat om gepakt te worden. Ze gaan secuur en weldoordacht te werk. Laten veel dingen ongemoeid, die voor hen niet van waarde zijn. Doelgericht gaan ze op hun buit af. De gelegenheidsinbrekers grissen hun zakken vol, pakken wat je pakken kunt. Maar zelfs de meest gewetenloze inbreker gunt zich nog niet de tijd om alles tot aan het laatste voorwerp mee te kapen.
Toch wordt Edom met zo'n gewetenloze inbreker vergeleken die echt tot het allerlaatste object mee rooft en een totaal uitgekamde en leeggeroofde woning of winkel achterlaat. Het lijkt hem haast niet om de buit, maar om de totale vernietiging van iemands kapitaal te gaan.

Ezau's straf

Als je als verbondskind (broedervolk) zover gaat, zal de straf ook grenzeloos zijn. En ik vermoed dat dat gedrag niet enkel jegens omringende heidenvolken was, maar juist ook tegen Israël! Juist dát neemt de HEERE hier hoog op.
De straf wordt uitgeschilderd in de vorm van een druivenoogst. Ook daar wordt nauwkeurig gewerkt; elke druif is geld waard. Maar elke druivenplukker laat ook wel hier en daar een druif (druiventrosje) hangen. Of omdat die nog niet rijp is, óf omdat hij onder bladeren hangt en aan het gezicht is onttrokken.
Uit erbarmen om behoeftigen had God geboden dat er ook zo met de normale oogst moest worden gehandeld. Dan zouden armen achter de maaiers aan mogen lopen en overgebleven, gevallen aren op mogen rapen. Denk hierbij maar aan het verhaal van Ruth op de akker van Boaz.
Maar nu draait God de situatie om. Die druivenplukker zal vanwege erbarmen of vanwege onzorgvuldigheid nog hier en daar wat druiven laten hangen voor de zogenaamde 'nalezing' (de laatste zoektocht naar vergeten druiven). Maar de HEERE zal zo barmhartig niet met Edom omspringen, wanneer het oordeel over Edom zich voltrekt. Dat doet God niet om te laten zien hoe tiranniek Hij is, maar hoe erg, secuur en allesbeslissend het oordeel zal zijn. Dit is de laatste keer dat Edom door elkaar wordt geschud om tot bezinning te komen. Zou het baten?
Ik denk dat het oordeel dat de HEERE aanzegt aan slapende kerkmensen, hardnekkige zondaars in een vroom pak, betweterige dogmatici en karikatuur-tekenaars van God, weinig milder is. Elke zondag wordt ons het oordeel aangezegd. Elke zondag worden we door elkaar geschud. Maar zou het baten?

2 opmerkingen:

  1. Jouw stukjes zijn net iets anders dan anderen die ik lees. Je ontwijkt "the hard parts" niet. Dank je wel.

    Elke zondag het oordeel. Maar ook het leven in Jezus Christus, onze Heere. Kies heden!

    BeantwoordenVerwijderen